Bydd y cynghorwr budd-daliadau yn y Gymdeithas Tseineaidd yng Nghymru (CIWA) yn eich helpu ar sail eich amgylchiadau unigol i wirio a gwneud cais am unrhyw fuddion y gallech fod yn gymwys i’w cael drwy ddefnyddio offer cyfrifo budd-daliadau proffesiynol.

Gall cynghorwr budd-daliadau helpu gyda:

 • Gwirio cymhwysedd i gael budd-daliadau
 • Apeliadau
 • Mynd ar drywydd taliadau hwyr
 • Llenwi ffurflenni budd-daliadau
 • Olrhain penderfyniadau ar fudd-daliadau
 • Cysylltu gydag awdurdodau lleol
 • Ail-gyfrifo cymhwyster am fudd-daliadau os yw amgylchiadau personol yn newid

Cysylltwch â CIWA am apwyntiad os gwelwch yn dda

Mae pob cyngor am ddim ac yn gyfrinachol

 • Ffôn: (01792) 469919      
 • WeChat@ChineseInWales
 • Ebost: [email protected]
 • Oriau agor: Llun i Gwen: 9am hyd 6pm

Noddwyd y prosiect gan: