Bydd y cynghorwr budd-daliadau yn y Gymdeithas Tsieineaidd yng Nghymru (CIWA) yn eich helpu ar sail eich amgylchiadau unigol i wirio a gwneud cais am unrhyw fuddion y gallech fod yn gymwys i’w cael drwy ddefnyddio offer cyfrifo budd-daliadau proffesiynol.

Gall cynghorwr budd-daliadau helpu gyda:

  • Gwirio cymhwysedd i gael budd-daliadau
  • Apeliadau
  • Mynd ar drywydd taliadau hwyr
  • Llenwi ffurflenni budd-daliadau
  • Olrhain penderfyniadau ar fudd-daliadau
  • Cysylltu gydag awdurdodau lleol
  • Ail-gyfrifo cymhwyster am fudd-daliadau os yw amgylchiadau personol yn newid

Cysylltwch â CIWA am apwyntiad os gwelwch yn dda

Mae pob cyngor am ddim ac yn gyfrinachol