Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd noddi i fusnesau a darparwyr gwasanaethau. Yn amrywio o hysbysebu yn ein cyhoeddiadau (cylchlythyrau, adroddiad blynyddol ac ati) i gyfleoedd noddi untro mewn digwyddiadau penodol (Dathliadau’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, digwyddiadau codi arian ac ati).

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am gyfleoedd noddi, anfonwch e-bost atom: [email protected]ales.org.uk

 

Gwerthfawrogir rhoddion unigol yn fawr. – Cliciwch yma i roi.