Mae angen ymroddiad a chyfranogiad pawb er mwyn creu cartref gwell. Mae’r gymuned Tsieineaidd yn ganlyniad i gyfraniad pawb, ymunwch â ni a chawn gefnogi ein gilydd.

Rydym yn cyhoeddi pob un o’n cyfleoedd gwirfoddoli presennol ar Gwirfoddoli Cymru. Ewch i’r wefan a chwiliwch am ‘Cymdeithas Tsieineaidd Yng Nghymru’, yna gallwch wneud cais am swydd wirfoddol sy’n addas i chi.

 

IOs nad oes rôl sy’n addas i chi ar y wefan, neu os oes gennych gryfderau eraill, gallwn eu trafod gyda’n gilydd i ddod o hyd i gyfle gwell i chi. Cwblhewch ein ffurflen wirfoddoli a’i dychwelyd atom [email protected]

Gweithiwch gyda ni
Student Volunteering of the Year 2019