Mae ein gwasanaeth yn cynnwys Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont. Ffoniwch / e-bostiwch ni pe bai ein gwasanaeth yn ddefnyddiol i chi. Peidiwch ag oedi cyn cyfeirio unrhyw achosion atom.

Yn y prosiect hwn, byddwn ni’n

  • Darparu eiriolaeth, cyngor a gwybodaeth i drigolion Tsieineaidd ethnig.
  • Eu helpu i oresgyn rhwystrau iaith wrth gyrchu gwasanaethau lleol.
  • Trosglwyddo llais cymuned Tsieineaidd i awdurdodau lleol.
  • Darparu cefnogaeth 1 i 1 i unigolion ag anableddau neu gyflyrau tymor hir, ceiswyr lloches, ffoaduriaid, pobl hŷn, dioddefwr trosedd a thu hwnt.

Ffôn

01792 469919

Prosiect ebost

Ymholiad cyffredinol

Cyfryngau cymdeithasol

Facebook, Twitter, Wechat - @ChineseInWales