Amdanom Ni

Lle rydyn ni wedi ein lleoli

"

Mae’r Cymdeithas Tsieiniaidd Yng Nghymru (Chinese in Wales Association, CIWA) yn sefydliad elusennol sydd â’r nod o ddarparu gwasanaethau a fydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau preswylwyr Tsieineaidd ethnig yng Nghymru.

Sefydlwyd CIWA i ddiwallu anghenion demograffig cyfnewidiol y gymuned Tsieineaidd yng Nghymru. Rydym yn adeiladu ar y gefnogaeth a roddwyd gan y Swansea Chinese Community Co-op Centre dros yr 20 mlynedd diwethaf. Nawr mae CIWA yn datblygu gwasanaethau gwell i ddiwallu anghenion cyfnewidiol y gymuned Tsieineaidd yn Abertawe a’r cyffiniau. Ein nod yw dod â’n gwasanaethau a sgiliau adeiladu cymunedau i Gymru gyfan.

Mae pencadlys CIWA yn Abertawe. Mae gennym ganolfan galw heibio yn Theatr y Grand, Abertawe. Mae’r ganolfan yn darparu gwasanaethau craidd megis gwasanaethau ieithyddol mewn Mandarin, Cantoneg, tafodiaith Fujiaidd a Saesneg, ynghyd â gwasanaethau eiriolaeth, gwybodaeth ac atgyfeirio achosion. Rydym yn darparu cyngor ar les lleol, tai, gofal iechyd, addysg a chyflogaeth hyd eithaf ein gwybodaeth. Rydym hefyd yn trefnu gweithgareddau cymdeithasol ac addysgol, yn ogystal â hyrwyddo cymdeithas amrywiol ac amlddiwylliannol.